Joel Blahnik                                                                                         home

 

 BIOGRAPHY of Joel Blahnik; English/Czech

Joel Blahnik (b. 1938)

Joel Blahnik is, of course, a familiar name to Wisconsin music educators, and many professional musicians across America and in Europe.  Born in Door County, Wisconsin, Blahnik graduated from the Lawrence Conservatory in 1961, and spent 33 years as an instrumental music educator in Wisconsin schools.  A frequent guest conductor and clinician, Blahnik has remained active as composer, conductor, writer, and researcher since his retirement in 1993.  His compositions, over 220 of them published under the auspices of his publishing company, Alliance Publications, Inc., have been featured at national symposia, international festivals, and countless concerts.  He has participated in over 800 music festivals during his teaching career.  His compositions, because of their performance excellence, appear on state contest lists across America.  He has composed 100 commissions in Wisconsin alone, in addition to other endorsements.  Blahnik has received many state, national and international awards for his teaching visions and excellence.

Another side of his career has been his world-wide advocacy of Czech music.  He is co-founder of the Czech Music Alliance with Anita Smisek, OP, which has facilitated tours in the USA by Czech musicians, and publishing editions of Czech music.  He was recently titled "Mr. Czech Music of the USA" by the Prague Conservatory and has appeared there in many successful roles of teaching, conducting, recording, and inspiring growth of wind band music potential in the schools of the nation. 

Growing up and living in Door County, a connection with water was inevitable.  Blahnik has been a U.S. Coast Guard Boat Captain since 1956, documenting over 12,000 excursions.  In addition, he and his family have served as caretakers and historians of the Door County Chambers Island Lighthouse from 1975.

Being a celebrated athlete of national acclaim in his youth, Blahnik senses the "connectedness of everything in Life" and celebrates that joy through his musical activities and relationships with others. . . a legend in his own time.      

-----------------------
 

 In Czech:

Krátký životopis Joela Blahnika

Joel Blahnik (n. 1938)

Joel Blahnik je znamé jméno mezi hudebními pedagogy a profesionálními hudebníky po celé  Severní Americe a v Evropě. Narodil se v Door County ve Wisconsinu, v roce 1961 promoval na Lawrence Conservatory a 33 let působil jako hudební pedagog na školách ve Wisconsinu. Po svém odchodu do důchodu v roce 1993 pokračoval Blahnik aktivně jako skladatel, dirigent, spisovatel a badatel. Jeho skladby, z nichž přes 220 jich bylo publikováno pod záštitou jeho vydavatelské společnosti Alliance Publication, Inc., byly představeny na celostátních sympoziích, mezinárodních festivalech a na nesčetném množství koncertů. Během své pedagogické kariéry se zúčastnil více než 800 hudebních festivalů. Jeho skladby se díky jejich výborné prezentaci objevily na státním vybraném hudebním seznamu v USA. Jen ve Wisconsinu složil na 100

zakázek. Blahnik obdržel mnoho státních, celonárodních a mezinárodních ocenění za svou znamenitou učitelskou činnost.

Součástí jeho kariéry je celosvětové prosazování České hudby.  Spolu s Anitou Smiskovou je spoluzakladatel České Hudební Alliance, OP, která usnadnila turné českých hudebníků v USA a publikovala českou hudbu.

Nedávno mu byl Pražskou konzervatoří udělen titul „Mr. Czech Music of the USA“ a zároveň v České republice úspěšně působil v rolích učitele, dirigenta, šéfa nahrávání a inspirace pro růst hudebního potenciálu žesťových orchestrů ve školách po celé zemi.

Jelikož Blahnik vyrůstal a žil v Door County, byl vždy spjatý s vodou. Od roku 1956 působil jako certifikovaný kapitán na vyhlídkové lodi, se kterou podnikl více jak 12000 výjezdů. V souvislosti s tím Blahnik a jeho rodina od roku 1975 spravují maják na Chamber Island, jehož jsou i kronikáři a historikové.

V mládí celostátně uznávaný atlet Blahnik vnímá spojitost mezi vším, co život přináší, a oslavuje tuto radost skrze své hudební aktivity a vztahy s druhými. . .  legenda sve doby.